Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Wilczyce
Menu góra
Strona startowa PRAWO LOKALNE Uchwały rok 2023 sesja 45
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „sesja 45, bieżące, menu 97 - BIP - Urząd Gminy Wilczyce”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

sesja 45

sesja 45

Uchwała Nr XLV/321/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2023-2027

Uchwała Nr XLV/322/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2023 rok

Uchwała Nr XLV/323/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2024 rok środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XLV/324/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Wilczyce do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Uchwała Nr XLV/325/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr III/24/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr XLV/326/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr III/25/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych Programem osłonowym w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr XLV/327/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr III/26/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych Programem osłonowym w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr XLV/328/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023

Uchwała Nr XLV/329/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025

Uchwała Nr XLV/330/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczyce w 2023 r.

Uchwała Nr XLV/331/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023

Uchwała Nr XLV/332/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Wilczyce porozumienia z innymi Gminami i Powiatami w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021 - 2030

Uchwała Nr XLV/333/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego o zmianę rodzaju miejscowości

Uchwała Nr XLV/334/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze gminy Wilczyce

Uchwała nr 30/2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z  dnia 12 kwietnia 2023 roku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLV/334/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze gminy Wilczyce

Metryka

sporządzono
2023-04-13 przez Kondrat Wojciech
udostępniono
2023-04-13 12:38 przez Kondrat Wojciech
zmodyfikowano
2023-05-09 13:57 przez Kondrat Wojciech
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
886
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.