Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Wilczyce
Menu góra
Strona startowa PRAWO LOKALNE Uchwały rok 2023 sesja 45
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „sesja 45, menu 97 - BIP - Urząd Gminy Wilczyce”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

sesja 45

sesja 45

Uchwała Nr XLV/321/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2023-2027

Uchwała Nr XLV/322/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2023 rok

Uchwała Nr XLV/323/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2024 rok środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XLV/324/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Wilczyce do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Uchwała Nr XLV/325/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr III/24/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr XLV/326/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr III/25/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych Programem osłonowym w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr XLV/327/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr III/26/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych Programem osłonowym w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr XLV/328/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023

Uchwała Nr XLV/329/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025

Uchwała Nr XLV/330/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczyce w 2023 r.

Uchwała Nr XLV/331/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023

Uchwała Nr XLV/332/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Wilczyce porozumienia z innymi Gminami i Powiatami w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021 - 2030

Uchwała Nr XLV/333/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego o zmianę rodzaju miejscowości

Uchwała Nr XLV/334/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze gminy Wilczyce

Uchwała nr 30/2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z  dnia 12 kwietnia 2023 roku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLV/334/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze gminy Wilczyce

Metryka

sporządzono
2023-04-13 przez Kondrat Wojciech
udostępniono
2023-04-13 12:38 przez Kondrat Wojciech
zmodyfikowano
2023-05-09 13:57 przez Kondrat Wojciech
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
505
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.