Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Wilczyce
Menu góra
Strona startowa Inne Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zespół Interdyscyplinarny
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zespół Interdyscyplinarny, bieżące, menu 96 - BIP - Urząd Gminy Wilczyce”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny

Podstawy prawne:

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania reguluje Uchwała nr XXXI/230/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 sierpnia 2021r., na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 t.j. z dnia 2022.03.09 z późn. zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2021.1249 t.j. z dnia 2021.07.09 z późn. zm.)

 

Skład zespołu:

 1. Przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach:
 2. a) Anna Kilijańska – pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilczycach;
 3. b) Paulina Kupiec – pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilczycach;
 4. Monika Tworek – pracownik samorządowy w Urzędzie Gminy w Wilczycach

–  Przedstawiciel Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Wilczycach.

 1. Grzegorz Furman – dzielnicowy Komisariatu Policji w Dwikozach – Przedstawiciel Policji.

4.Przedstawiciele szkół na terenie gminy Wilczyce:

 1. a) Barbara Grudzień – pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Wilczycach;
 2. b) Edyta Rędziak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Darominie;
 3. c) Jolanta Modras – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Łukawie.
 4. Karina Biernat – pielęgniarka środowiskowa w NZOZ w Wilczycach – przedstawiciel ochrony zdrowia.
 5. Adriana Wach- Przybysz – kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu

– przedstawiciel kuratorów sądowych.

 1. Magdalena Nowak – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu.

Zadania Zespołu:

Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych;

Podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią;

Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;

Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami przy opracowywaniu i wdrażaniu procedur i standardów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;

Realizację zapisów Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;

Edukację społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

Realizowanie działań promocyjno – informacyjnych wśród mieszkańców na temat problemu przemocy;

Poprawę skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań;

Pomoc osobom, rodzinom, grupom, środowiskom dysfunkcyjnym;

Grupa Robocza do kontaktów z osobami i rodzinami dotkniętymi przemocą domową:

 1. Anna Kilijańska – specjalista pracy socjalnej – OPS Wilczyce
 2. Paulina Kupiec – pracownik socjalny OPS Wilczyce
 3. Monika Tworek – Gminna Komisja Alkoholowa – UG Wilczyce
 4. Adriana Wach- Przybysz – kurator zawodowy – Sąd Rejonowy w Sandomierzu
 5. Grzegorz Furman – dzielnicowy KP Dwikozy

 

Zadania Grupy Roboczej:

- opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,

- monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,

- dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny są przede wszystkim:

- Rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka lub współmałżonka;

- Rodziny, w których dzieci są zaniedbywane (niedożywienie, brak opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego itp.);

- Rodziny, w których nadużywa się alkoholu lub używa się niedozwolonych środków uzależniających;

- Rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami, a dzieckiem (dziećmi), pojawiają się zaburzenia zachowania dzieci na tle takich konfliktów, ucieczki z domów itd.;

- Rodziny w których matka lub ojciec zostali osadzeni w więzieniu;

Rodziny zastępcze i adopcyjne, które przeżywają problemy związane z wychowywaniem powierzonych dzieci;

- Rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców jest nieletnie;

- Osoby samotne, wymagające objęcia pomocą. w których rodzice (opiekunowie) są umysłowo, emocjonalnie, lub fizycznie upośledzeni.

 

Kontakt z Zespołem Interdyscyplinarnym:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

tel. 15 837 72 26

Metryka

sporządzono
2023-04-13 przez Monika Tworek
udostępniono
2023-04-13 12:19 przez Kondrat Wojciech
zmodyfikowano
2023-04-13 12:19 przez Kondrat Wojciech
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
331
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.