Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Wilczyce
Menu góra
Strona startowa Inne Zarządzenia rok 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „rok 2023, menu 56 - BIP - Urząd Gminy Wilczyce”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

rok 2023

rok 2023

Zarządzenie nr 1/2023 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na 2023 r.

Zarządzenie Nr 2/2023 Wójta Gminy Wilczyce  z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wilczyce do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr 4/2023 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie opracowania planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 r.

Zarządzenie Nr 5/2023 Wójta Gminy Wilczyce  z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Wilczycach na 2023 rok

Zarządzenie Nr 7/2023 Wójta Gminy Wilczyce z  dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji na 2023 rok

Zarządzenie Nr 8/2023 Wójta Gminy Wilczyce  z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na 2023 rok

Zarządzenie Nr 9/2023 Wójta Gminy Wilczyce  z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków Funduszu Pomocy na 2023 rok

Zarządzenie Nr 10/2023 Wójta Gminy Wilczyce  z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych, dodatków energetycznych oraz refundacji podatku VAT na 2023 rok

Zarządzenie Nr 11/2023 Wójta Gminy Wilczyce  z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2023 rok

Zarządzenie nr 26/2023 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13.03.2023 r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030 wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko

Zarządzenie Nr 28/2023 Wójta Gminy Wilczyce  z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2023 rok

Zarządzenie Nr 30/2023 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 marca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych, dodatków elektrycznych oraz refundacji podatku VAT na 2023 rok

Zarządzenie Nr 31/2023 Wójta Gminy Wilczyce z  dnia 15 marca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków Funduszu Pomocy na 2023 rok

Zarządzenie Nr 32/2023 Wójta Gminy Wilczyce  z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2023 rok

Zarządzenie Nr 33/2023 Wójta Gminy Wilczyce  z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych, dodatków energetycznych oraz refundacji podatku VAT na 2023 rok

Zarządzenie Nr 34/2023 Wójta Gminy Wilczyce  z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmiany plany finansowego rachunku wydzielonego dla środków Funduszu Pomocy na 2023 rok

Zarządzenie nr 39/2023 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Wilczycach  w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 r. -tj. w innym dniu niż niedziela

Zarządzenie Nr 40/2023 Wójta Gminy Wilczyce  z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2023 rok

Zarządzenie Nr 41/2023 Wójta Gminy Wilczyce  z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków Funduszu Pomocy na 2023 rok

Zarządzenie nr 42/2023 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 kwietnia 2023r. w sprawie przyjęcia Procedury monitorowania utrzymania efektów projektu nr RPSW.09.02.01-26-0019/19 pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”

Zarządzenie Nr 43/2023 Wójta Gminy Wilczyce  z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2023 rok

Zarządzenie Nr 44/2023 Wójta Gminy Wilczyce  z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków Funduszu Pomocy na 2023 rok

Zarządzenie nr 45/2023 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22.05.2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach za 2022 rok

Zarządzenie Nr 46/2023 Wójta Gminy Wilczyce  z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2023 rok

Zarządzenie Nr 49/2023 Wójta Gminy Wilczyce z  dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2023 rok

Zarządzenie Nr 50/2023 Wójta Gminy Wilczyce  z dnia 16 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków Funduszu Pomocy na 2023 rok

Zarządzenie Nr 52/2023 Wójta Gminy Wilczyce  z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2023 rok

Zarządzenie Nr 57/2023 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2023 rok

Zarządzenie Nr 58/2023 Wójta Gminy Wilczyce z  dnia 25 lipca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków Funduszu Pomocy na 2023 rok

Zarządzenie Nr 59/2023 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2023 rok

Zarządzenie Nr 60/2023 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu XVII Gminnego Święta Plonów odbywającego się na Stadionie Sportowym w Wilczycach w dniu 6 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie Nr 62/2023 Wójta Gminy Wilczyce z  dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2023 rok

Zarządzenie Nr 63/2023 Wójta Gminy Wilczyce  z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych oraz plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej

Zarządzenie Nr 64/2023 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Zarządzenie Nr 65/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. W sprawie ogłoszenia naboru wniosków do udzielenia dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz powołania komisji ds. weryfikacji i naboru wniosków

Zarządzenie Nr 67/2023 Wójta Gminy Wilczyce z  dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2023 rok

Zarządzenie Nr 70/2023 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2023 rok

Zarządzenie Nr 73/2023 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 września w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2023 rok

Zarządzenie Nr 74/2023 Wójta Gminy Wilczyce  z dnia 21 września 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków Funduszu Pomocy na 2023 rok

Zarządzenie Nr 77/2023 Wójta Gminy Wilczyce z  dnia 29 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2023 rok

Zarządzenie Nr 78/2023 Wójta Gminy Wilczyce  z dnia 29 września 2023 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Zarządzenie Nr 79/2023 Wójta Gminy Wilczyce  z dnia 6 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2023 rok

Zarządzenie Nr 80/2023 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 11 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2023 rok

Zarządzenie Nr 83/2023 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2023 rok

Zarządzenie Nr 84/2023 Wójta Gminy Wilczyce  z dnia 30 października 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków Funduszu Pomocy na 2023 rok

Metryka

sporządzono
2023-04-24 przez Kondrat Wojciech
udostępniono
2023-04-24 11:39 przez Kondrat Wojciech
zmodyfikowano
2023-12-19 10:09 przez Kondrat Wojciech
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1154
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.