Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Wilczyce
Menu góra
Strona startowa PRAWO LOKALNE Uchwały rok 2023 sesja 51
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „sesja 51, bieżące, menu 116 - BIP - Urząd Gminy Wilczyce”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

sesja 51

sesja 51

Uchwała Nr LI/371/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce  na lata 2024-2028

Uchwała Nr LI/372/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2024 rok

Uchwała Nr LI/373/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2024 roku

Uchwała Nr LI/374/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2023 rok

Uchwała Nr LI/375/2023 Rady Gminy Wilczyce  z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025

Uchwała Nr LI/376/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów Gminy Wilczyce

Uchwała Nr LI/377/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej zryczałtowanej diety dla radnych Rady Gminy Wilczyce

Uchwała Nr LI/378/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Wilczyce

Uchwała Nr LI/379/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie nadania statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach

Uchwała Nr LI/380/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z uwzględnieniem usług sąsiedzkich i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Uchwała Nr LI/381/2023 Rady Gminy Wilczyce z  dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

Uchwała Nr LI/382/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczyce

Rozstrzygnięcie nadzorcze dot. uchwały nr LI/382/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2023 r. 

Uchwała Nr LI/383/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi  w zakresie  pozbywania się nieczystości ciekłych

Uchwała Nr LI/384/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr L/368/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych Programem osłonowym w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole w domu” na lata 2024 -2028

Uchwała Nr LI/385/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr L/369/2023 Rady Gminy Wilczyce z dnia  15 listopada 2023 r.  w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych Programem osłonowym w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole w domu” na lata 2024 -2028

Metryka

sporządzono
2024-01-11 przez Kondrat Wojciech
udostępniono
2024-01-11 12:43 przez Kondrat Wojciech
zmodyfikowano
2024-02-06 14:47 przez Kondrat Wojciech
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
378
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.