Informacja o majątku Gminy

Informacja o majątku Gminy


Zobacz:
   Mienie komunalne
   Informacja o dotacjach z budżetu gminy
   Zadłużenie gminy
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
Kierownik jednostki
Robert Paluch
Kontakt:
Tel: (+48 15) 837-72-75, 837-72-32, 837-73-93
Fax: (+48 15) 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl