Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy
Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2019"

Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"

Informuje się, iż trwają prace związane z opracowaniem rocznego" Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019". Przygotowano wstępny projekt Programu współpracy, który przedłożony zostaje do konsultacji w celu zebrania uwag i opinii.
W związku z powyższym zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych, do składania propozycji zadań lub uwag, które można zgłaszać osobiście lub w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Wilczyce lub poprzez pocztę elektroniczną na adres urzad@wilczyce.pl w terminie do dnia 5 listopada 2018 r.

 

Załączniki:

 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WILCZYCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2019 ROK (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-10-20 19:49:58.
Data wprowadzenia: 2018-10-20 19:49:58
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
« powrót