Raport z konsultacji społecznych dot. projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030
2023-03-15 14:54:11
Celem konsultacji społecznych było umożliwienie wszystkim interesariuszom, w tym przede wszystkim mieszkańcom OSI Dolina Wisły, zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji –   ...więcej

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w 2023 roku
2023-03-14 10:55:55
Do pobrania:    ...więcej

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko
2023-03-13 14:03:42
Wójt  Gminy Wilczyce zaprasza wszystkich mieszkańców, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz sąsiednie gminy i ich związki do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Roz  ...więcej

I etap konsultacji „Strategii Rozwoju Gminy Wilczyce do roku 2030” – diagnoza strategiczna
2023-03-09 13:04:26
DIAGNOZA STRATEGICZNA Zapraszamy do zapoznania się z Diagnozą strategiczną stanowiącą punkt wyjścia przy tworzeniu “Strategii Rozwoju Gminy Wilczyce do roku 2030” Prosimy o przedkładanie uwag wg załączonego formularza  ...więcej

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku
2023-03-08 13:22:04
  ...więcej

XLV Sesja Rady Gminy Wilczyce
2023-03-01 14:28:40
Ogłoszenie  W dniu 9 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy Wilczyce.   Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej   Transmijsa on-line pod  ...więcej

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza drugi przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż majątku ruchomego stanowiącego własność Gminy Wilczyce
2023-02-15 08:29:51
Wójt Gminy Wilczyce ogłasza drugi przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż następującego składnika rzeczowego majątku ruchomego stanowiącego własność Gminy Wilczyce: ·  Koparko-ładowarka Caterpillar 432E o   ...więcej

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza konkurs otwarty ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku
2023-02-09 13:12:45
  do pobrania:    ...więcej

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Gminy Wilczyce przeznaczonych do dzierżawy
2023-01-26 11:52:31
Wójt Gminy Wilczyce informuje, że do publicznej wiadomości został podany poprzez wywieszenie na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Wilczyce oraz na stronie internetowej Gminy Wilczyce - www.wilczyce.pl,  ...więcej

WYNIKI KONSULTACJI SPOEŁECZNYCH WS. MIEJSCOWOŚCI BUGAJ
2023-01-20 14:05:54
W związku z przeprowadzonymi w dniu 27.12.2022 roku konsultacjami społecznymi w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Bugaj (kolonia, część miejscowości Bożęcin) na Bugaj (wieś) Gmina Wilczyce udostępnia protokół   ...więcej

Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych w OSP na terenie Gminy Wilczyce
2023-01-18 08:04:59
do pobrania:  ...więcej

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w 2023 roku
2023-01-16 14:33:06
     ...więcej

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż następujących składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiących własność Gminy Wilczyce
2023-01-11 10:49:56
Wójt Gminy Wilczyce ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż następujących składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiących własność Gminy Wilczyce: ·         Ciągnik rolniczy   ...więcej

Konsultacje społeczne projektu Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030
2023-01-09 10:30:52
  ...więcej

Konsultacje społeczne w miejscowości Bugaj
2022-12-20 14:56:31
KONSULTACJE SPOŁECZNE W  MIEJSCOWOŚCI BUGAJ Informuje się, że w dniu 08 marca 2022 r. do Urzędu Gminy w Wilczycach wpłynęła informacja z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, iż miejscowość Bugaj wystę  ...więcej

XLIV Sesja Rady Gminy Wilczyce
2022-12-20 14:49:05
Ogłoszenie    W dniu 29 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy Wilczyce.    Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmie  ...więcej

XLIII Sesja Rady Gminy Wilczyce
2022-11-21 11:29:23
Ogłoszenie  W dniu 29 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy Wilczyce.   Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej   ...więcej

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż następujących składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiących własność Gminy Wilczyce
2022-11-14 13:31:10
Wójt Gminy Wilczyce ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż następujących składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiących własność Gminy Wilczyce: Ciągnik rolniczy Zetor 8145 o numerze rejestrac  ...więcej

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030
2022-11-10 14:25:46
Szanowni Państwo, Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), zapraszam wszystkich mieszkańców, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz  ...więcej

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji - Dolina Wisły na lata 2021-2030
2022-11-10 13:25:36
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 76
następne