Aktualności
Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Pracownik ds. Informatyki i zamówień publicznych
2017-10-11 14:09:05
  ...więcej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ewidencji ludności.
2017-08-24 11:02:27
  ...więcej

INFORMACJA O KANDYDATACH, KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY WILCZYCE SPEŁNILI WYMAGANIA FORMALNE I ZAKWALIFIKOWALI SIĘ DO II ETAPU REKRUTACJI
2017-08-17 14:01:51
  ...więcej

Wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku.
2017-05-30 13:29:35
  ...więcej

Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2016 roku ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.
2017-05-30 13:02:14
  ...więcej

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert dot. "Wspierania bezpłatnymi darami żywnościowymi poprzez dystrybucję artykułów żywnościowych wśród najuboższych rodzin z terenu Gminy Wilczyce"
2017-05-08 13:30:57
Wilczyce, dn. 28.04.2017 r.   Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert Wójt Gminy Wilczyce informuje, iż konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji  ...więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy położonych na terenie Gminy Wilczyce
2017-04-14 10:41:57
Wójt Gminy Wilczyce działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn zm.) informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. 13 kwietnia 2017 r. d  ...więcej

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku
2017-03-03 11:33:33
Wilczyce, dn. 03.03.2017 r.   Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert Wójt Gminy Wilczyce informuje, że w wyniku postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fiz  ...więcej

Pokazano 1 - 8 z 8

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
Kierownik jednostki
Robert Paluch
Kontakt:
Tel: (+48 15) 837-72-75, 837-72-32, 837-73-93
Fax: (+48 15) 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl