Aktualności
Wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku.
2017-05-30 13:29:35
  ...więcej

Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2016 roku ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.
2017-05-30 13:02:14
  ...więcej

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert dot. "Wspierania bezpłatnymi darami żywnościowymi poprzez dystrybucję artykułów żywnościowych wśród najuboższych rodzin z terenu Gminy Wilczyce"
2017-05-08 13:30:57
Wilczyce, dn. 28.04.2017 r.   Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert Wójt Gminy Wilczyce informuje, iż konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji  ...więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy położonych na terenie Gminy Wilczyce
2017-04-14 10:41:57
Wójt Gminy Wilczyce działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn zm.) informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. 13 kwietnia 2017 r. d  ...więcej

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku
2017-03-03 11:33:33
Wilczyce, dn. 03.03.2017 r.   Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert Wójt Gminy Wilczyce informuje, że w wyniku postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fiz  ...więcej

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w 2017 roku.
2017-02-23 12:45:43
Ogłoszenie Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XX/130/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29  ...więcej

WÓJT GMINY WILCZYCE OGŁASZA KONKURS OTWARTY OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2017 ROKU
2017-02-02 12:52:58
Wilczyce, dn. 02.02.2017 r. Ogłoszenie Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XX/130/2016 R  ...więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy położonych na terenie Gminy Wilczyce
2016-11-24 11:24:08
Wójt Gminy Wilczyce działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn zm.) informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. 24 listopada 2016 r.   ...więcej

Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2015 roku ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.
2016-05-30 12:10:28
  ...więcej

Wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku.
2016-05-30 12:00:58
  ...więcej

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej
2016-04-29 11:19:57
  ...więcej

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Wilczycach
2016-04-27 14:05:25
  ...więcej

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w 2016 roku.
2016-04-01 14:13:45
Ogłoszenie Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn.zm.) zwanej dalej Ustawą oraz Uchwały Nr XI/60/2015 Rady Gminy  ...więcej

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku
2016-03-02 14:46:37
Wilczyce, dn. 01.03.2016 r.   Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert Wójt Gminy Wilczyce informuje, że w wyniku postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fiz  ...więcej

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza konkurs otwarty ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku
2016-01-21 10:05:28
Wilczyce, dn. 21.01.2016 r. Ogłoszenie Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XI/60/2015 Ra  ...więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy położonych na terenie Gminy Wilczyce
2015-12-11 10:55:54
Wójt Gminy Wilczyce działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn zm.)informujeo wywieszeniu na okres 21 dni, tj. 10 grudnia 2015 r. do 31  ...więcej

OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
2015-09-30 23:40:30
Wójt Gminy Wilczyce Wilczyce 30.09.2015r. OBWIESZCZENIEo odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Wilczyce, działając na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 200  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 NA „ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI PIELASZÓW, POLEGAJĄCA NA DOBUDOWIE GANKU (WIATROŁAPU) WRAZ Z DOSTOSOWANIEM WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”
2015-09-16 14:42:31
WILCZYCE, 16.09.2015r. GMINA WILCZYCE WILCZYCE 174 27-612 WILCZYCE   ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2  W związku z otrzymaniem 1 oferty przekraczającej kwotę przeznaczoną na realizację zadania zwracamy się ponownie z prośbą o przedstaw  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE - „Rozbudowa budynku świetlicy w miejscowości Pielaszów, polegająca na dobudowie ganku (wiatrołapu) wraz z dostosowaniem wejścia głównego do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych”
2015-09-08 13:57:46
WILCZYCE, 08.09.2015r. GMINA WILCZYCE WILCZYCE 174 27-612 WILCZYCE       ZAPYTANIE OFERTOWE  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na „Rozbudowa budynku świetlicy w miejscowości Pielaszów, polegaj  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zadania "Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bożęcin - działka ewid. nr 5/1 na odcinku od km 0 + 000 do km 0 + 500"
2015-08-12 10:59:33
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 65
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
Wójt Gminy
Robert Paluch
Kontakt:
Tel: (+48 15) 837-72-75, 837-72-32, 837-73-93
Fax: (+48 15) 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl