WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU I DZIERŻAWY POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY WILCZYCE
2020-11-26 11:24:53
Wójt Gminy Wilczyce działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn zm.) informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. 26 listopada 2020 r.   ...więcej

WÓJT GMINY WILCZYCE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - PRACOWNIK DS. GOSPODARKI ODPADAMI
2020-11-02 10:42:32
  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DS. ROLNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA
2020-10-20 12:27:50
  ...więcej

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki gruntami i ochrony środowiska
2020-10-02 07:54:38
  ...więcej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Kierownik referatu rolnictwa, gospodarki gruntami, ochrony środowiska, inwestycji i zamówień publicznych
2020-10-01 13:11:57
  ...więcej

WÓJT GMINY WILCZYCE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY WILCZYCE
2020-09-11 13:34:07
  ...więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT dot. postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinomi osobom w trudnej sytuacji życiowej w 2020 roku, pod nazwą: "Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi najuboższych rodzin z terenu gminy Wilczyce"
2020-08-21 14:10:26
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 04 sierpnia 2020 r. . dot. wydania decyzji Nr XXVII/2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. "Modernizacja Infrastruktury wojsk radiolokacyjnych dla potrzeb mobilnej stacji radiolokacyjnej średniego zasięgu NUR-15M" polegającej na budowie nowego budynku garażowego z pomieszczeniami biurowymi i infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid. 69/8, obręb ewid. 12 Radoszki (PDF)
2020-08-06 07:39:55
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 04 sierpnia 2020 r. dot. wydania decyzji Nr XXVI/2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. "Modernizacja Infrastruktury wojsk radiolokacyjnych dla potrzeb mobilnej stacji radiolokacyjnej średniego zasięgu NUR-15M" polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku nr 5, na działce o nr ewid. 69/8, obręb ewid. 12 Radoszki
2020-08-06 07:27:48
  ...więcej

POSTANOWIENIE NR 266/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Wilczyce w okręgu wyborczym nr 8
2020-07-22 10:22:54
  ...więcej

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w 2020 roku.
2020-07-20 12:19:30
Ogłoszenie       Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn.zm.)  oraz  Uchwały N  ...więcej

NIEODPŁATNE PUNKTY POMOCY PRAWNEJ
2020-07-15 13:01:12
  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA I DZIERŻAWY POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY WILCZYCE
2020-07-09 14:12:55
Wójt Gminy Wilczyce działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn zm.) informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. 09 lipca 2020 r. do 30   ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 02 lipca 2020 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. "Modernizacja Infrastruktury wojsk radiolokacyjnych dla potrzeb mobilnej stacji radiolokacyjnej średniego zasięgu NUR-15M" polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku nr 5, na działce o nr ewid. 69/8, obręb ewid. 12 Radoszki.
2020-07-06 14:22:27
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 02 lipca 2020 r. . dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. "Modernizacja Infrastruktury wojsk radiolokacyjnych dla potrzeb mobilnej stacji radiolokacyjnej średniego zasięgu NUR-15M" polegającej na budowie nowego budynku garażowego z pomieszczeniami biurowymi i infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid. 69/8, obręb ewid. 12 Radoszki.
2020-07-06 14:11:08
  ...więcej

Wykaz osób fizycznych, prawnych którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku.
2020-06-30 14:42:33
  ...więcej

Wykaz osób fizycznych, prawnych którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2019 roku ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia (PDF)
2020-06-30 14:07:36
  ...więcej

Raport o stanie gminy za 2019 rok.
2020-06-04 09:52:12
  ...więcej

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sandomierskim
2020-05-19 11:52:51
INFORMACJA OGÓLNA OD STYCZNIA 2019 ROKU DARMOWA POMOC PRAWNA BĘDZIE UDZIELANA MIESZKAŃCOM POWIATU SANDOMIERSKIEGO WEDŁUG NOWYCH ZASAD. Z POMOCY BĘDZIE MÓGŁ SKORZYSTAĆ ZNACZNIE SZERSZY KRĄG OSÓB ZAINTERESOWANYCH, GDYŻ OD   ...więcej

WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU I DZIERŻAWY POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY WILCZYCE
2020-04-16 08:32:42
Wójt Gminy Wilczyce działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn zm.) informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. 16 kwietnia 2020 r. do   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 64
następne