XXXI Sesja Rady Gminy Wilczyce
2021-08-04 07:26:24
Ogłoszenie  W dniu 12 sierpnia 2021 r. (czwartek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Wilczyce. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej Do pobrania: - porząd  ...więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT
2021-07-21 21:00:40
na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w 2021 roku, pod nazwą: "Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi najuboższych rodzin z terenu gminy Wilczy  ...więcej

Wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 roku.
2021-07-08 13:47:03
  ...więcej

Wykaz osób fizycznych, prawnych którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2020 roku ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
2021-07-08 13:43:27
  ...więcej

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 0,0196 ha oznaczonej w ewidencji gruntów nr 746/1 obręb Wilczyce, wpisanej do KI1S/00059290/0.
2021-06-28 07:13:42
  Wójt Gminy Wilczyce ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 0,0196 ha oznaczonej w ewidencji gruntów nr 746/1 obręb Wilczyce, wpisanej do KI1S/00059290/0.   Cena wywoł  ...więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w 2021 roku
2021-06-23 13:07:08
 Ogłoszenie       Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn.zm.) Nr XXIII/164/2020 Rad  ...więcej

XXX Sesja Rady Gminy Wilczyce
2021-06-08 13:31:48
Ogłoszenie  W dniu 16 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Wilczyce. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej Do pobrania: - porzą  ...więcej

XXIX SESJA RADY GMINY WILCZYCE
2021-05-24 12:00:38
Ogłoszenie  W dniu 28 maja 2021 r. (piątek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Wilczyce.   Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej do pobrania: - porz  ...więcej

XXVIII Sesja Rady Gminy Wilczyce
2021-04-30 22:45:04
Ogłoszenie  W dniu 11 maja 2021 r. (wtorek) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Wilczyce.   Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej Do pobrania: - porząde  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. na terenie województwa świętokrzyskiego
2021-04-26 12:10:12
  ...więcej

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku w dziedzinie kolarstwo
2021-04-13 14:40:48
  ...więcej

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 0,0196 ha oznaczonej w ewidencji gruntów nr 746/1 obręb Wilczyce, wpisanej do KI1S/00059290/0.
2021-03-26 07:57:01
                                                                         ...więcej

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza konkurs otwarty ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku w dziedzinie kolarstwo
2021-03-17 14:31:59
Wilczyce, dn. 17.03.2021 r. Ogłoszenie                        Na podstawie art. 11 ust. 2  i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003   ...więcej

XXVII Sesja Rady Gminy Wilczyce
2021-03-12 12:05:24
Ogłoszenie  W dniu 17 marca 2021 r. (środa) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Wilczyce.   Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej Do pobrania: - porząde  ...więcej

Wójt Gminy Wilczyce informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od 4 marca 2021 r. do 25 marca 2021 r. wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu położonej na terenie Gminy Wilczyce.
2021-03-09 14:00:50
04.03.2021 Wójt Gminy Wilczyce działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia21 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od   ...więcej

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku
2021-03-09 13:50:15
Wilczyce, dn. 08.03.2021 r.   Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert Wójt Gminy Wilczyce informuje, że w wyniku postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fiz  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ PRZEZNACZONEJ DO NAJMU, POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY WILCZYCE
2021-02-25 12:29:33
Wójt Gminy Wilczyce działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2020.1990 t.j. z dnia 2020.11.12) informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od 25 lutego 2021 r. do 11   ...więcej

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE SANDOMIERSKIM
2021-02-22 12:19:44
Dokumenty do pobrania: Karta Informacyjna Nieodpłatna Pomoc Prawna Karta Informacyjna Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie Karta Informacyjna Nieodpłatna Mediacja Karta Informacyjna  Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestęp  ...więcej

XXVI SESJA RADY GMINY WILCZYCE
2021-02-17 10:21:15
Ogłoszenie  W dniu 24 lutego 2021 r. (środa) o godz. 09:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Wilczyce.   Przewodniczący Rady Gminy /-/ Jan Roźmiej Do pobrania: - por  ...więcej

WÓJT GMINY WILCZYCE OGŁASZA KONKURS OTWARTY OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2021 ROKU
2021-02-08 13:43:42
Wilczyce, dn. 08.02.2021 r. Ogłoszenie                        Na podstawie art. 11 ust. 2  i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 89
następne