Zarządzenie Nr 4/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok

Zarządzenie Nr 6/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok

Zarządzenie Nr 9/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok

Zarządzenie Nr 13/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilczyce oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2021 rok

Zarządzenie Nr 15/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok

Zarządzenie Nr 19/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok

Zarządzenie Nr 22/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 1 kwietnia 2022 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 14/2021 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. transport (do

Zarządzenie Nr 28/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2022 rok

Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 19.05.2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach za 2021 rok

Zarządzenie Nr 39/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. Wójta Gminy Wilczyce w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2022-03-23 10:01:23.
Data wprowadzenia: 2022-03-23 10:01:23
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat