Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kwartał 2021 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-05-10 13:07:02.
 Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I kwartał 2021 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-05-10 13:08:37.
 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2021 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-05-10 13:31:13 | Data modyfikacji: 2021-05-10 13:32:11.
 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2021 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-05-10 13:33:46 | Data modyfikacji: 2021-05-10 13:34:51.
 Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I kw 2021 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-05-10 13:35:57.
 Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2021 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-05-19 14:18:29.

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kwartał 2021 r.

Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kwartał 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2021 r.

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za II kw 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 r.

 Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2021 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-07-28 14:14:09 | Data modyfikacji: 2021-07-28 14:18:14.
 Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2021 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-10-29 09:17:51.
 Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za III kw 2021 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-11-24 13:16:52.
 Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kwartał 2021 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-11-24 13:33:31.
 Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za III kwartał 2021 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-11-24 13:37:26.
 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2021 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-11-24 13:45:24 | Data modyfikacji: 2021-11-24 13:47:54.
 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2021 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-11-24 13:51:23 | Data modyfikacji: 2021-11-24 13:52:13.

Zobacz:
 do 2020 r. .  rok 2020 .  rok 2021 . 
Data wprowadzenia: 2021-11-24 13:51:23
Data modyfikacji: 2021-11-24 13:52:13
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat