Uchwała Nr 27/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wilczyce

Uchwała Nr 28/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Wilczyce na 2021 rok

Uchwała Nr 50/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu te

Uchwała Nr 97/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie przez Gminę Wilczyce

Uchwała Nr 103/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilczyce za I półrocze 2021 roku

Uchwała Nr 135/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Wilczyce na 2022 rok

Uchwała Nr 136/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wilczyce na 2022 rok

Uchwała Nr 137/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2022-2027

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-02-08 14:56:18.

Zobacz:
 do 2020 r. .  rok 2021 . 
Data wprowadzenia: 2021-02-08 14:56:18
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat