Petycja - list otwarty pt. List otwarty ws. Alarm! STOP zabójczemu GMO_STOP niebezpiecznej Szczepionce!

Protokół Nr 2/2021 z posiedzenia komisji skarg, wniosków i petycji z dnia 22 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr XXV/189/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-01-20 14:55:40.

Petycja z dn. 6 lutego 2021 r. w sprawie pakietu profilaktycznego dla osób starszych

Protokół nr 3/2021 z posiedzenia komisji, skarg, wniosków i petycji z dnia 26 lutego 2021 r.

Wycofanie petycji z dn. 6 lutego 2021 r. w sprawie pakietu profilaktycznego dla osób starszych

Uchwała Nr 3/2021 Komisji skarg, wniosków i petycji z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 lutego 2021 r.

Uchwała Nr XXVII/202/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym z dnia 6 lutego 2021 r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-02-22 11:13:55.

Petycja z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego

Protokół nr 3/2021 z posiedzenia komisji, skarg, wniosków i petycji z dnia 26 lutego 2021 r.

Uchwała Nr 4/2021 Komisji skarg, wniosków i petycji z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 18 lutego 2021 r.

Uchwała Nr XXVII/203/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym z dnia 18 lutego 2021 r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-03-12 14:53:16.

Petycja z dnia 4 marca 2021 r. o poparcie Rządu Tymczasowego TRS NP SKK

Protokół nr 4/2021 z posiedzenia komisji skarg, wniosków i petycji z dnia 11 marca 2021 r.

Uchwała Nr XXVII/204/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym z dnia 04 marca 2021 r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-03-15 14:37:53.

Petycja z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-03-30 13:50:00.

Petycja z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie konkursu w ramach programu "Podwórko NIVEA" - edycja 2021

Odpowiedź na petycję dot. konkursu w ramach programu "Podwórko NIVEA" - edycja 2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-03-30 13:50:20.

Petycja z dnia 30 marca 2021 r. w dot. plebiscytu i rankingu "Lider Usług Publicznych"

Odpowiedź na petycję dot. plebiscytu i rankingu "Lider Usług Publicznych"

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-04-09 14:54:36.

Petycja z dnia 28 marca 2021 r. w sprawie deklaracji solidarności z osobami LGBT+

Odpowiedź na petycję dot. deklaracji solidarności z osobami LGBT+

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-04-14 07:30:21.
Data wprowadzenia: 2021-04-14 07:30:21
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat