Petycja z dn. 11 grudnia 2020 roku w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-12-15 08:08:35 | Data modyfikacji: 2020-12-22 07:51:41.
 Protokół Nr 8/2020 z posiedzenia komisji skarg, wniosków i petycji z dnia 18 grudnia 2020 r. wraz z uchwałą dot. rozpatrzenia petycji

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-12-22 08:08:03 | Data modyfikacji: 2020-12-22 08:09:10.

Uchwała Nr XXIV/181/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia Petycji Pana Arkadiusza Rakoczy w interesie publicznym z dnia 11 grudnia 2020 r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-01-08 09:39:44.
 Petycja z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-12-16 09:40:02 | Data modyfikacji: 2020-12-22 07:51:15.
 Protokół Nr 8/2020 z posiedzenia komisji skarg, wniosków i petycji z dnia 18 grudnia 2020 r. wraz z uchwałą dot. rozpatrzenia petycji

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-12-22 08:10:40.

Uchwała Nr XXIV/182/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia Petycji Pana Piotra Sterkowskiego w interesie publicznym z dnia 14 grudnia 2020 r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-01-08 09:42:48.
 Petycja z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie obrony prawdy wolności i godności człowieka

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-12-22 13:35:44 | Data modyfikacji: 2020-12-22 13:36:35.
 Protokół Nr 1/2021 z posiedzenia komisji skarg, wniosków i petycji z dnia 15 stycznia 2021 r. wraz z uchwałą dot. rozpatrzenia petycji

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-01-18 10:40:17.
 Uchwała Nr XXV/188/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-02-03 08:51:34.
Data wprowadzenia: 2021-02-03 08:51:34
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat