Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2020 r. - korekta

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-07-14 11:36:00 | Data modyfikacji: 2020-08-06 08:11:04.
 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2020 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-07-14 11:47:23 | Data modyfikacji: 2020-08-06 08:11:21.
 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2020 r. - korekta

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-07-14 11:52:11 | Data modyfikacji: 2020-08-06 08:10:27.
 Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kwartał 2020 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-07-14 11:57:10 | Data modyfikacji: 2020-08-06 08:12:09.
 Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kwartał 2020 r. - korekta 2

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-07-14 12:04:11 | Data modyfikacji: 2020-08-06 08:13:31.
 Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I kwartal 2020 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-07-14 12:08:31 | Data modyfikacji: 2020-08-06 08:14:22.
 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2020 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-07-14 12:21:11 | Data modyfikacji: 2020-08-06 08:16:02.
 Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2020 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-07-29 14:36:48 | Data modyfikacji: 2020-08-06 08:16:50.
 Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2020 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-05-26 09:12:21 | Data modyfikacji: 2020-08-06 08:24:25.
 Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2020 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-05-26 08:58:10 | Data modyfikacji: 2020-08-06 08:28:57.
 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2020 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-08-06 08:32:01 | Data modyfikacji: 2020-08-06 08:37:45.
 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2020 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-08-06 08:39:37 | Data modyfikacji: 2020-08-06 08:40:27.
 Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kwartał 2020 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-08-06 08:43:10.
 Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kwartał 2020 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-08-06 08:57:04.
 Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za II kw 2020 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-08-06 09:04:18.
 Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2020 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-10-30 20:39:04.
 Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kwartał 2020 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-12-18 12:43:29.
 Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za III kwartał 2020 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-12-18 12:45:51.
 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2020 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-12-21 09:47:29.
 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2020 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-12-21 09:49:07.
 Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za III kw 2020 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-12-21 09:56:02.
 Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2020 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-02-01 13:37:07.
 Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kwartał 2020 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-04-16 09:11:09.
  Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał 2020 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-04-16 09:11:57.
 Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za IV kw 2020 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-04-16 11:31:04.
 Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za IV kwartał 2020 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-04-16 11:33:37.
 Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2020 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-04-16 11:37:44.
 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2020 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-04-16 11:39:29 | Data modyfikacji: 2021-04-16 11:40:12.
 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2020 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-04-16 11:53:51 | Data modyfikacji: 2021-04-16 11:55:12.
 Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych stan na koniec 2020 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-04-16 11:58:37.
 Informacja o wykonaniu budżetu za 2020 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-06-28 11:44:48.

Zobacz:
 do 2020 r. .  rok 2020 .  rok 2021 . 
Data wprowadzenia: 2021-06-28 11:44:48
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat