Oświadczenie majątkowe
 Robert Paluch - Wójt Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-06-16 14:02:43.

Katarzyna Łukawska - korekta oświadczenia

 Katarzyna Łukawska - Sekretarz

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-07-28 13:42:36.

Agnieszka Wrzosek - korekta oświadczenia

 Agnieszka Wrzosek - Skarbnik

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-07-22 09:43:33 | Data modyfikacji: 2020-07-22 09:44:59.

Lidia Rutkowska - korekta oświadczenia

 Lidia Rutkowska - Kierownik GBP w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-07-22 09:52:24 | Data modyfikacji: 2020-07-22 09:54:03.

Krystyna Oszczudłowska - korekta oświadczenia

 Krystyna Oszczudłowska - Kierownik OPS w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-07-22 09:57:30 | Data modyfikacji: 2020-07-22 09:58:13.

Agnieszka Pierzchała - korekta oświadczenia

 Agnieszka Pierzchała - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-07-22 09:32:09 | Data modyfikacji: 2020-07-22 09:32:45.

Zobacz:
 Kierowników referatów .  Radnych Gminy Wilczyce . 
Data wprowadzenia: 2020-07-22 09:32:09
Data modyfikacji: 2020-07-22 09:32:45
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat