> sesja 32

sesja 32

 
Uchwała Nr XXXII/205/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2018-2026

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-04-27 13:36:37 | Data modyfikacji: 2018-04-27 13:38:35.
 
Uchwała Nr XXXII/206/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-04-27 13:45:13 | Data modyfikacji: 2018-04-27 13:38:35.
 
Uchwała Nr XXXII/207/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Wilczyce poręczenia kredytu zaciąganego przez Stowarzyszenie "Ludowy Klub Sportowy HURAGAN w Wilczycach"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-04-27 13:48:57 | Data modyfikacji: 2018-04-27 13:38:35.
 
Uchwała Nr XXXII/208/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-04-27 13:53:53 | Data modyfikacji: 2018-04-27 13:59:40.
 
Uchwała Nr XXXII/209/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-04-27 14:00:48 | Data modyfikacji: 2018-04-27 13:59:40.
 
Uchwała Nr XXXII/210/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-04-27 14:04:16 | Data modyfikacji: 2018-04-27 13:59:40.

Zobacz:
 sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 . 
Data wprowadzenia: 2018-04-27 14:04:16
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
Kierownik jednostki
Robert Paluch
Kontakt:
Tel: (+48 15) 837-72-75, 837-72-32, 837-73-93
Fax: (+48 15) 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl