> Wybory Samorządowe 2018

Wybory Samorządowe 2018

 
Zarządzenie Nr 17/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-03-08 12:38:07 | Data modyfikacji: 2018-03-08 12:39:28.
 
Uchwała Nr XXXI/202/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wilczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-08-30 08:29:08 | Data modyfikacji: 2018-08-30 08:30:44.
 
Uchwała Nr XXXI/203/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wilczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-08-30 08:31:40 | Data modyfikacji: 2018-08-30 08:30:44.
 
Uchwała Nr XLIV/623/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie podziału obszaru województwa świętokrzyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-08-30 08:35:17 | Data modyfikacji: 2018-08-30 08:30:44.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 sierpnia 2018 roku - informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Wilczycach w wyborach do Rady Gminy Wilczyce zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-08-23 12:44:19 | Data modyfikacji: 2018-08-30 08:32:33.
 
Obwieszczenie Starosty Sandomierskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Sandomierzu w wyborach do Rady Powiatu w Sandomierzu, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-08-30 08:46:31 | Data modyfikacji: 2018-08-30 08:32:33.
 
Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-08-30 08:18:05 | Data modyfikacji: 2018-08-30 08:43:46.
 
Informacja Wójta Gminy Wilczyce z dnia 3 września 2018 roku w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-09-12 08:54:27 | Data modyfikacji: 2018-08-30 08:43:46.
 
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-09-12 10:42:43 | Data modyfikacji: 2018-08-30 08:43:46.
 
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-09-12 10:44:10 | Data modyfikacji: 2018-08-30 08:43:46.
 
Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Wilczycach z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-09-13 09:32:23 | Data modyfikacji: 2018-08-30 08:43:46.
 
Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Wilczycach z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-09-13 09:40:56 | Data modyfikacji: 2018-08-30 08:43:46.
 
Gminna Komisja Wyborcza w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-09-13 09:44:03 | Data modyfikacji: 2018-09-21 13:53:07.
 
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Wilczycach z dnia 12 września 2018 r. o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na Wójta Gminy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-09-13 09:46:57 | Data modyfikacji: 2018-09-21 13:53:07.
 
Informacja dot. przyjmowania zgłoszeń i rejestracji kandydatów na radnych do Rady Gminy Wilczyce i na Wójta Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-09-13 09:49:47 | Data modyfikacji: 2018-09-21 13:53:07.
 
Informacja dot. zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-09-17 14:44:42 | Data modyfikacji: 2018-09-21 13:53:07.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 września 2018 roku - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-09-18 14:43:48 | Data modyfikacji: 2018-09-21 13:53:07.
Data wprowadzenia: 2018-09-18 14:43:48
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
Kierownik jednostki
Robert Paluch
Kontakt:
Tel: (+48 15) 837-72-75, 837-72-32, 837-73-93
Fax: (+48 15) 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl