Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-01-10 12:41:35 | Data modyfikacji: 2018-01-10 12:47:03.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-01-10 12:49:06.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2018-2024

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-01-10 12:54:57 | Data modyfikacji: 2018-01-10 12:59:23.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-01-10 13:02:04.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2018

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-01-10 13:03:55.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-01-10 13:07:38 | Data modyfikacji: 2018-01-10 13:11:35.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Wilczyce na 2018 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-01-10 13:14:33.

Zobacz:
 sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 . 
Data wprowadzenia: 2018-01-10 13:14:33
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat