Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-10-16 14:45:13 | Data modyfikacji: 2017-10-16 14:48:21.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Wilczycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-10-16 14:52:29.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce zmieniający uchwałę Nr XIX/105/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wilczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-10-16 14:55:08.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia oraz wspólną realizację z Gminami: Obrazów, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów projektu pn. "EKOENERGIA W GMINACH OBRAZÓW, WILCZYCE, SADOWIE, WOJCIECHOWICE, WAŚNIÓW" Partnerstwo gmin Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-10-16 14:59:37.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-10-16 14:56:41.

Zobacz:
 sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 . 
Data wprowadzenia: 2017-10-16 14:56:41
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat