Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-07-03 08:45:39.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilczyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-07-03 08:52:31.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-07-03 08:54:11.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2017-2024

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-07-03 08:56:36 | Data modyfikacji: 2017-07-03 08:57:38.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-07-03 09:01:54 | Data modyfikacji: 2017-07-03 09:03:04.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-07-03 09:09:03.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach za rok 2016

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-07-03 09:22:39.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2017

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-07-03 09:24:02.

Zobacz:
 sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 . 
Data wprowadzenia: 2017-07-03 09:24:02
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat