> rok 2017

rok 2017

 
Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie opracowania planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-06-28 09:31:31.
 
Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-06-28 09:33:28.
 
Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-06-28 09:35:04.
 
Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-06-28 09:36:53.
 
Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-06-28 09:38:36.
 
Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilczyce oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-04-12 12:10:48 | Data modyfikacji: 2017-04-12 12:18:08.
 
Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-06-28 09:40:41 | Data modyfikacji: 2017-04-12 12:18:08.
 
Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-06-28 09:42:47 | Data modyfikacji: 2017-04-12 12:18:08.
 
Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-06-28 09:44:36 | Data modyfikacji: 2017-04-12 12:18:08.
 
Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-06-28 09:50:10 | Data modyfikacji: 2017-04-12 12:18:08.
 
Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-06-28 09:53:36 | Data modyfikacji: 2017-06-28 09:54:48.
 
Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-06-28 09:56:16 | Data modyfikacji: 2017-06-28 09:54:48.
 
Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-06-28 09:59:48 | Data modyfikacji: 2017-06-28 09:54:48.
 
Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-06-28 10:01:49 | Data modyfikacji: 2017-06-28 09:54:48.
 
Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-06-28 10:03:33 | Data modyfikacji: 2017-06-28 09:54:48.
 
Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-09-29 13:23:38 | Data modyfikacji: 2017-06-28 09:54:48.
 
Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 05 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu XI Gminnego Święta Plonów odbywającego się na Stadionie Sportowym w Wilczycach w dniu 06 sierpnia 2017 r."

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-07-21 08:38:32 | Data modyfikacji: 2017-06-28 09:54:48.
 
Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-09-29 13:25:36 | Data modyfikacji: 2017-06-28 09:54:48.
 
Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-09-29 13:27:33 | Data modyfikacji: 2017-06-28 09:54:48.
 
Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-09-29 13:30:47 | Data modyfikacji: 2017-06-28 09:54:48.
 
Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-09-29 13:35:49 | Data modyfikacji: 2017-06-28 09:54:48.
 
Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-09-29 13:37:53 | Data modyfikacji: 2017-06-28 09:54:48.
 
Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-09-29 13:39:58 | Data modyfikacji: 2017-06-28 09:54:48.
 
Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-09-29 13:41:55 | Data modyfikacji: 2017-06-28 09:54:48.
 
Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-09-29 13:44:19 | Data modyfikacji: 2017-06-28 09:54:48.
 
Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-11-28 14:44:38 | Data modyfikacji: 2017-06-28 09:54:48.
 
Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-11-28 14:47:26 | Data modyfikacji: 2017-06-28 09:54:48.
 
Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-11-28 14:49:14 | Data modyfikacji: 2017-06-28 09:54:48.
 
Zarządzenie Nr 64/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-11-28 14:56:05 | Data modyfikacji: 2017-11-28 14:57:01.
 
Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-11-30 14:58:01 | Data modyfikacji: 2017-11-30 14:59:06.
 
Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-11-28 14:53:52 | Data modyfikacji: 2017-11-30 14:59:06.
 
Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2018-2024

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-11-30 14:44:48 | Data modyfikacji: 2017-11-30 14:47:49.
 
Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-11-28 14:59:07 | Data modyfikacji: 2017-11-30 13:25:56.
Data wprowadzenia: 2017-11-28 14:59:07
Data modyfikacji: 2017-11-30 13:25:56
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
Kierownik jednostki
Robert Paluch
Kontakt:
Tel: (+48 15) 837-72-75, 837-72-32, 837-73-93
Fax: (+48 15) 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl