Informacje z otwarcia ofert

 Informacja z otwarcia ofert dot. postępowania pod nazwą „Remont drogi gminnej nr 395019 T Wilczyce –Bugaj (wysypisko śmieci) na odcinku od km 0+000 do km 0+800 i od km 2+734 do km 2+904 w miejscowości Wilczyce i Bugaj; Remont drogi gminnej nr 395054 T Przezwody – Bugaj na odcinku od km 0+000 do km 0+410 w miejscowości Bugaj; Przebudowa drogi wewnętrznej (nr ewid. działek 367/2 i 1171) od km 0+000 do km 0+330 w msc. Wilczyce; Remont drogi gminnej nr 395006 T Tułkowice - Przezwody od km 0 +560 do km 1 + 800 w msc. Tułkowice i Przezwody.”

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-05-07 13:22:07 | Data modyfikacji: 2018-05-30 13:37:04.
 Informacja z otwarcia ofert dot. „Remont drogi gminnej nr 395007 T Tułkowice - Wilczyce od km 0+700 do km 1+ 300 w miejscowości Wilczyce i Tułkowice; Remont drogi gminnej Ostra Góra - Jakubówka (nr ewid działki 470) od km 0+000 do km 0+545 w msc. Wilczyce; Remont drogi gminnej nr 395013 T Daromin- Daromin Gościniec od km 0 +000 do km 0 +617 w msc. Daromin; Remont drogi gminnej nr 395065 T Pęczyny koło od km 0 +000 do km 0 + 995 w msc. Pęczyny”

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-06-25 10:19:04.
 Informacja z otwarcia ofert dot. „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 816.233,00 zł”

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-07-12 14:06:38.
 Informacja z otwarcia ofert dot. „Remont drogi gminnej nr 395018T Przezwody – Przezwody Kolonia od km 2+840 do km 3+052”

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-08-09 10:28:05.
 Informacja z otwarcia ofert dot. zamówienia pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyce w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-08-21 14:08:00.
 Informacja z otwarcia ofert dot. „Remont drogi wewnętrznej Łącznik dz. ewid. 774 od km 0+000 do km 0+320 w miejscowości Wilczyce”

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-09-03 08:56:18.
Data wprowadzenia: 2018-09-03 08:56:18
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat