Informacja z otwarcia ofert dot. „Remont drogi wewnętrznej Łącznik dz. ewid. 774 od km 0+000 do km 0+320 w miejscowości Wilczyce”

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-09-03 08:56:18.
 Informacja z otwarcia ofert dot. zamówienia pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyce w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-17 12:11:17.
 Informacja z otwarcia ofert dot. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce”

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-03-21 14:58:55.
 Informacja z otwarcia ofert dot. zamówienia pn. "Budowa parkingu i garażu przy Urzędzie Gminy w Wilczycach"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-04-15 11:36:36.
Data wprowadzenia: 2019-04-15 11:36:36
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat