Informacja z otwarcia ofert dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonych na terenie Gminy Wilczyce” (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-06-02 13:23:46 | Data modyfikacji: 2021-06-02 13:25:59.
 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: „Remont drogi gminnej nr 395003T w miejscowości Pielaszów od km 0+000 do km 1+120”

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-06-18 14:39:34 | Data modyfikacji: 2021-06-18 14:43:05.
 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: dot. ,,Remont/adaptacja pomieszczeń świetlic wiejskich/remiz OSP w Tułkowicach i Pielaszowie na świetlice środowiskowo-profilaktyczne” (pdf)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-09-02 13:18:23.
 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: ,, Remont/adaptacja pomieszczeń świetlic wiejskich/remiz OSP w Tułkowicach na świetlicę środowiskowo-profilaktyczne”

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-09-21 13:40:31 | Data modyfikacji: 2021-09-21 13:41:06.
 Informacja z otwarcia ofert dot. zamówienia pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz ze zbiornikiem LPG w miejscowości Przezwody, na terenie Gminy Wilczyce” (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-10-13 14:28:00.
 Informacja z otwarcia ofert dot. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: „Usługa dowozu dla dzieci w wieku od 4 do 15 lat, będących uczestnikami projektu pn. Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce”

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-10-29 13:13:23.
 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: „Remont drogi gminnej nr 395007T w miejscowości Tułkowice i Wilczyce od km 0+000 do km 0+718 i od km 1+305 do km 2+300” (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-11-04 13:21:22.
Data wprowadzenia: 2021-11-04 13:21:22
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat