Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-01-10 13:32:00.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2017

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-01-10 13:35:14.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-01-10 13:37:28.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie określenia stawek za 1 km przebiegu pojazdu samochodowego używanego w podróży służbowej przez radnych

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-01-10 13:39:49.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-01-10 13:43:57 | Data modyfikacji: 2017-01-10 13:45:28.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-01-10 13:49:43 | Data modyfikacji: 2017-01-10 13:52:19.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-01-10 13:59:02 | Data modyfikacji: 2017-01-10 14:03:54.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2017-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-01-10 14:13:35 | Data modyfikacji: 2017-01-10 14:16:18.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-01-10 14:24:13 | Data modyfikacji: 2017-01-10 14:30:32.

Zobacz:
 sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 . 
Data wprowadzenia: 2017-01-10 14:24:13
Data modyfikacji: 2017-01-10 14:30:32
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat