Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-09-19 11:38:31 | Data modyfikacji: 2016-09-19 11:41:43.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/111/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-09-19 11:48:21.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-09-19 11:52:51.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-09-19 11:54:46.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-09-19 11:56:32.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-09-19 12:00:34.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-09-19 12:03:40.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnemu

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-09-19 12:08:57.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie ustalenia wysokości diety przysługującej sołtysowi

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-09-19 12:11:08.

Zobacz:
 sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 . 
Data wprowadzenia: 2016-09-19 12:11:08
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat