> rok 2016

rok 2016

 
Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 14:21:43.
 
Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie opracowania planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 14:18:38.
 
Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-22 12:18:41.
 
Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 14:08:40.
 
Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 14:05:38 | Data modyfikacji: 2016-08-19 14:11:22.
 
Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 14:03:27 | Data modyfikacji: 2016-08-19 14:11:22.
 
Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilczyce oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 12:04:09 | Data modyfikacji: 2016-08-19 12:11:24.
 
Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 14:01:39 | Data modyfikacji: 2016-08-19 12:11:24.
 
Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 13:59:39 | Data modyfikacji: 2016-08-19 12:11:24.
 
Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 13:50:42 | Data modyfikacji: 2016-08-19 12:11:24.
 
Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 13:48:25 | Data modyfikacji: 2016-08-19 12:11:24.
 
Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 13:46:29 | Data modyfikacji: 2016-08-19 12:11:24.
 
Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 13:43:14 | Data modyfikacji: 2016-08-19 12:11:24.
 
Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 13:41:09 | Data modyfikacji: 2016-08-19 12:11:24.
 
Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 13:37:15 | Data modyfikacji: 2016-08-19 12:11:24.
 
Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 13:31:45 | Data modyfikacji: 2016-08-19 12:11:24.
 
Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 13:29:51 | Data modyfikacji: 2016-08-19 12:11:24.
 
Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 13:10:21 | Data modyfikacji: 2016-08-19 12:11:24.
 
Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 13:08:23 | Data modyfikacji: 2016-08-19 12:11:24.
 
Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 13:06:42 | Data modyfikacji: 2016-08-19 12:11:24.
 
Zarządzenie Nr 45/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 13:04:22 | Data modyfikacji: 2016-08-19 12:11:24.
 
Zarządzenie Nr 46/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 13:02:24 | Data modyfikacji: 2016-08-19 12:11:24.
 
Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 12:58:30 | Data modyfikacji: 2016-08-19 12:11:24.
 
Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 12:22:13 | Data modyfikacji: 2016-08-19 12:11:24.
 
Zarządzenie Nr 54/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-22 12:20:52 | Data modyfikacji: 2016-08-19 12:11:24.
 
Zarządzenie Nr 55/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 12:20:39 | Data modyfikacji: 2016-08-19 12:11:24.
 
Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 12:18:36 | Data modyfikacji: 2016-08-19 12:11:24.
 
Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 12:16:00 | Data modyfikacji: 2016-08-19 12:11:24.
 
Zarządzenie Nr 61/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Wilczyce, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 11:40:42 | Data modyfikacji: 2016-08-19 11:53:04.
 
Zarządzenie Nr 62/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-22 13:50:34 | Data modyfikacji: 2016-08-19 11:53:04.
 
Zarządzenie Nr 63/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-11-25 11:35:26 | Data modyfikacji: 2016-08-19 11:53:04.
 
Zarządzenie Nr 64/2016 Wójt Gminy Wilczyce z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-11-25 11:39:39 | Data modyfikacji: 2016-08-19 11:53:04.
 
Zarządzenie Nr 65/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-11-25 11:41:19 | Data modyfikacji: 2016-08-19 11:53:04.
 
Zarządzenie nr 69/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 02 września 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-09-02 14:21:01 | Data modyfikacji: 2016-08-19 11:53:04.
 
Zarządzenie Nr 70/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 8 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-11-25 11:42:59 | Data modyfikacji: 2016-08-19 11:53:04.
 
Zarządzenie Nr 74/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-11-25 11:46:05 | Data modyfikacji: 2016-08-19 11:53:04.
 
Zarządzenie Nr 77/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-11-25 11:49:06 | Data modyfikacji: 2016-08-19 11:53:04.
 
Zarządzenie Nr 78/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-11-25 11:52:05 | Data modyfikacji: 2016-08-19 11:53:04.
 
Zarządzenie Nr 81/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 70/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 8 września 2016 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-11-25 11:54:02 | Data modyfikacji: 2016-08-19 11:53:04.
 
Zarządzenie Nr 82/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-11-25 11:57:28 | Data modyfikacji: 2016-08-19 11:53:04.
 
Zarządzenie Nr 83/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-11-25 11:59:26 | Data modyfikacji: 2016-08-19 11:53:04.
 
Zarządzenie Nr 84/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-11-25 12:03:01 | Data modyfikacji: 2016-08-19 11:53:04.
 
Zarządzenie Nr 87/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-11-25 12:14:54 | Data modyfikacji: 2016-08-19 11:53:04.
 
Zarządzenie Nr 88/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2017-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-11-25 12:17:47 | Data modyfikacji: 2016-11-25 12:18:41.
 
Zarządzenie Nr 89/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-11-25 12:33:56 | Data modyfikacji: 2016-11-25 12:36:35.
 
Zarządzenie Nr 91/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-02-03 11:31:51 | Data modyfikacji: 2016-11-25 12:36:35.
 
Zarządzenie Nr 93/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-02-03 11:29:44 | Data modyfikacji: 2016-11-25 12:36:35.
 
Zarządzenie Nr 95/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-02-03 11:27:34 | Data modyfikacji: 2016-11-25 12:36:35.
 
Zarządzenie Nr 97/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-02-03 11:25:08 | Data modyfikacji: 2017-02-03 11:25:59.
 
Zarządzenie Nr 100/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-02-03 11:22:31 | Data modyfikacji: 2017-02-03 11:25:59.
 
Zarządzenie Nr 101/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-02-03 11:20:15 | Data modyfikacji: 2017-02-03 11:25:59.
 
Zarządzenie Nr 103/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-02-03 11:17:56 | Data modyfikacji: 2017-02-03 11:25:59.
Data wprowadzenia: 2017-02-03 11:17:56
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
Kierownik jednostki
Robert Paluch
Kontakt:
Tel: (+48 15) 837-72-75, 837-72-32, 837-73-93
Fax: (+48 15) 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl