Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2016-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-02 08:47:22 | Data modyfikacji: 2016-08-02 09:09:06.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-02 09:16:00 | Data modyfikacji: 2016-08-02 09:17:31.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Wilczyce w miejscowościach Wilczyce, Dacharzów i Łukawa"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-02 09:20:39.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2016

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-02 09:24:47.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-02 09:27:21 | Data modyfikacji: 2016-08-02 09:29:49.
 Projekt Uchwały rady Gminy Wilczyce w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-02 09:33:06.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-02 09:35:57.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wilczyce na lata 2016-2023

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-02 09:38:05.

Zobacz:
 sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 . 
Data wprowadzenia: 2016-08-02 09:38:05
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat