Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wilczyce na lata 2016-2023

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-06-23 08:16:29 | Data modyfikacji: 2016-06-23 08:23:05.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-06-23 08:28:41.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-06-23 08:32:15.
 Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilczyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-06-23 11:17:14.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-06-23 14:21:58.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach za rok 2015

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-06-23 14:24:46.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-06-23 14:27:12.
 Załącznik do Projektu Uchwały Rady Gminy Wilczyce - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-06-23 14:40:31.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-06-23 14:29:31 | Data modyfikacji: 2016-06-23 14:38:35.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-06-23 14:33:01 | Data modyfikacji: 2016-06-23 14:38:20.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 wody

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-06-23 14:34:55 | Data modyfikacji: 2016-06-23 14:38:06.
 Projekt Uchwały rady Gminy Wilczyce w sprawie uchylenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-06-23 14:36:30 | Data modyfikacji: 2016-06-23 14:37:58.

Zobacz:
 sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 . 
Data wprowadzenia: 2016-06-23 14:36:30
Data modyfikacji: 2016-06-23 14:37:58
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat