Informacje nieudostępnione

Informacje nieudostępnione

 
WNIOSEK O WPIS DO KRAJOWEGO REJESTRU URZĘDOWEGO PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ LUB O ZMIANĘ CECH OBIĘTYCH WPISEM

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2004-01-21 10:41:03.
 
WNIOSEK O SKREŚLENIE PODMIOTU Z KRAJOWEGO REJESTRU URZĘDOWEGO PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2004-01-21 10:43:11.
 
Załącznik do Wniosku RG-1

Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik | Data wprowadzenia: 2004-01-21 10:47:35.
Data wprowadzenia: 2004-01-21 10:47:35
Opublikowane przez: Maria Krakowiak-Kusik
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
Kierownik jednostki
Robert Paluch
Kontakt:
Tel: (+48 15) 837-72-75, 837-72-32, 837-73-93
Fax: (+48 15) 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl