Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-15 15:52:50.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2016-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-15 15:55:16 | Data modyfikacji: 2016-03-15 15:56:10.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-15 16:00:07.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-15 16:04:09.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczyce w 2016 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-15 16:07:27.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2016

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-15 16:08:55.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie funduszu soleckiego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-15 16:10:24.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wilczyce i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-15 16:14:04.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-15 16:16:02.

Zobacz:
 sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 . 
Data wprowadzenia: 2016-03-15 16:16:02
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat