Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-07-03 14:24:58.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wilczyce z wykonania budżetu za 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-07-03 14:28:23.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-07-03 14:30:51 | Data modyfikacji: 2015-07-03 14:32:57.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach za rok 2014

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-07-03 14:34:58 | Data modyfikacji: 2015-07-03 14:37:16.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-07-03 14:41:16.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 wody

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-07-03 14:42:25.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie uchwalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-07-03 14:43:43.

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 10 . 
Data wprowadzenia: 2015-07-03 14:43:43
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat