Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2015-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-04-29 13:33:12 | Data modyfikacji: 2015-04-29 13:35:10.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-04-29 13:37:40.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie wyrażenia woli członkostwa Gminy Wilczyce w Lokalnej Grupie Działania Ziemi Sandomierskiej w okresie programowania 2014 - 2020

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-04-29 13:40:43.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce zmieniający uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-04-29 13:42:44.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce zmieniający uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-04-29 13:46:20 | Data modyfikacji: 2015-04-29 13:50:44.
 Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-04-29 13:52:50.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 wody

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-04-29 14:08:43.
 Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-04-29 14:10:23.

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 10 . 
Data wprowadzenia: 2015-04-29 14:10:23
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat