Projekt uchwały Rady Gminy Wilczyce zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2015-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-03-19 23:15:10 | Data modyfikacji: 2015-03-19 23:17:28.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-03-19 23:21:28 | Data modyfikacji: 2015-03-19 23:25:55.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie funduszu sołeckiego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-03-19 23:28:07.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2015

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-03-19 23:29:06.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-03-19 23:30:46.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-03-20 22:48:31 | Data modyfikacji: 2015-03-20 22:49:43.
 Projekt Rady Gminy Wilczyce w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczyce w 2015 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-03-20 22:52:14 | Data modyfikacji: 2015-03-20 22:54:09.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-03-20 22:56:08 | Data modyfikacji: 2015-03-20 22:57:03.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-03-20 22:58:13.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-03-20 23:00:28.
 Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-03-20 23:02:38 | Data modyfikacji: 2015-03-20 23:04:00.
 Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-03-20 23:07:13 | Data modyfikacji: 2015-03-20 23:08:52.
 Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-03-20 23:10:22 | Data modyfikacji: 2015-03-20 23:12:02.
 Załącznik nr 4 do Projektu Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-03-20 23:13:37 | Data modyfikacji: 2015-03-20 23:14:39.
 Załącznik nr 5 do Projektu Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-03-20 23:17:37 | Data modyfikacji: 2015-03-20 23:18:43.
 Załącznik nr 6 do Projektu Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-03-20 23:20:08 | Data modyfikacji: 2015-03-20 23:21:14.
 Załącznik nr 7 do Projektu Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-03-20 23:22:34 | Data modyfikacji: 2015-03-20 23:23:54.
 Załącznik nr 8 do Projektu Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-03-20 23:25:22 | Data modyfikacji: 2015-03-20 23:26:21.
 Załącznik nr 9 do Projektu Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-03-20 23:27:55 | Data modyfikacji: 2015-03-20 23:28:50.
 Załącznik nr 10 do Projektu Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-03-20 23:30:17 | Data modyfikacji: 2015-03-20 23:31:41.
 Załącznik nr 11 do Projektu Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-03-20 23:33:04 | Data modyfikacji: 2015-03-20 23:34:06.
 Załącznik nr 12 do Projektu Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-03-20 23:35:31 | Data modyfikacji: 2015-03-20 23:36:43.
 Załącznik nr 13 do Projektu Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-03-20 23:38:06 | Data modyfikacji: 2015-03-20 23:39:20.
 Załącznik nr 14 do Projektu Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-03-20 23:40:44 | Data modyfikacji: 2015-03-20 23:41:43.
 Załącznik nr 15 do Projektu Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-03-20 23:43:13 | Data modyfikacji: 2015-03-20 23:44:46.
 Załącznik nr 16 do Projektu Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-03-20 23:46:24 | Data modyfikacji: 2015-03-20 23:47:43.

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 10 . 
Data wprowadzenia: 2015-03-20 23:46:24
Data modyfikacji: 2015-03-20 23:47:43
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat