Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-03-10 14:25:35 | Data modyfikacji: 2015-03-10 14:31:29.
 Informacja Wójta Gminy Wilczyce z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-03-10 14:29:58.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Wilczyce z dnia 10 marca 2015 r. - informacja o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyboraczych dostosowanych dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-03-10 14:44:00 | Data modyfikacji: 2015-03-13 12:09:53.
 Informacja dot. zgłaszania osób do obwodowych komisji wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-04-10 12:17:07.
 Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-04-20 07:26:11.
 Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Wilczyce w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-04-20 14:35:38 | Data modyfikacji: 2015-04-20 14:38:44.
Data wprowadzenia: 2015-04-20 14:35:38
Data modyfikacji: 2015-04-20 14:38:44
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat