Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-24 12:24:14 | Data modyfikacji: 2014-12-24 12:25:43.
  Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-24 12:31:24 | Data modyfikacji: 2014-12-24 12:36:03.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2015-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-24 12:39:06 | Data modyfikacji: 2014-12-24 12:41:09.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce zmieniający uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-24 12:45:08 | Data modyfikacji: 2014-12-24 12:45:54.
 Projekt uchwały Rady Gminy Wilczyce zmieniający uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-02 11:17:48.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-02 11:37:07.

Zobacz:
 sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2015-01-02 11:37:07
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat