Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie uchylenia uchwały

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-11-05 14:05:51.
  Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-11-05 14:07:13 | Data modyfikacji: 2014-11-05 14:08:30.
  Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-11-05 14:25:12.
  Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-11-05 14:29:17 | Data modyfikacji: 2014-11-05 14:30:38.
  Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-11-05 14:32:44.

Zobacz:
 sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2014-11-05 14:32:44
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat