Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 września 2014r. - informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-09-10 14:35:14.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Wilczyce z dnia 2 września 2014r. - informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Wilczycach w wyborach do Rady Gminy zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-09-08 14:37:59 | Data modyfikacji: 2014-09-10 14:25:33.
 Obwieszczenie Starosty Sandomierskiego z dnia 3 września 2014r. - informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Sandomierzu w wyborach do Rady Powiatu w Sandomierzu, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-09-08 14:50:16 | Data modyfikacji: 2014-09-10 14:25:06.
 Zarządzenie Nr 45/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 4 września 2014r. w sprawie wyznaczenia siedziby obwodowej komisji wyborczej na terenie gminy Wilczyce do celów głosowania korespondencyjnego.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-09-08 14:43:41 | Data modyfikacji: 2014-09-10 14:25:48.
 Informacja dot. przeznaczonych miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-09-22 13:27:32.
 Gminna Komisja Wyborcza w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-09-25 13:31:27.
 Informacja dot. przyjmowania zgłoszeń i rejestracji kandydatów na radnych do Rady Gminy Wilczyce i na Wójta Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-09-25 13:34:15.
 Zarządzenie Nr 50/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 1 października 2014r. w sprawie wyznaczenia siedziby obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Wilczyce do celów głosowania korespondencyjnego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-10-07 10:11:14.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Wilczyce z dnia 1 października 2014r. w sprawie wyznaczenia siedziby obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Wilczyce.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-10-08 13:55:46 | Data modyfikacji: 2014-10-15 09:54:53.
 Informacja dot. zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-10-15 09:08:31.
 Informacja o miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składu Obwodowych Komisji Wyborczej Nr 3 w Radoszkach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-10-20 11:05:14.
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wilczycach z dnia 21 listopada 2014r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Wilczyce zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-10-22 10:02:31.
 Uchwała Nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Wilczycach z dnia 23 października 2014r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-10-23 10:52:35 | Data modyfikacji: 2014-10-29 08:02:35.
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wilczycach z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Wilczyce w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-10-27 14:27:56.
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wilczycach z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Wilczyce w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-10-27 14:50:59 | Data modyfikacji: 2014-10-27 14:52:03.
 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Wilczycach z dnia 18 listopada 2014r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Wilczyce w dniu 30 listopada 2014r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-11-19 10:33:10 | Data modyfikacji: 2014-11-19 14:57:25.
Data wprowadzenia: 2014-11-19 10:33:10
Data modyfikacji: 2014-11-19 14:57:25
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat