Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-05-30 14:55:21 | Data modyfikacji: 2014-05-30 15:00:03.
  Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wilczyce z wykonania budżetu za 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-05-30 14:57:10.
  Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-06-02 07:34:40 | Data modyfikacji: 2014-06-02 07:41:38.
  Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2014-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-05-30 14:32:48 | Data modyfikacji: 2014-06-04 09:34:16.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach za rok 2013

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-06-02 07:48:11 | Data modyfikacji: 2014-06-02 08:43:24.
  Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-05-30 14:50:21 | Data modyfikacji: 2014-05-30 14:51:07.
  Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 wody

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-05-30 14:47:44.
  Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-05-30 14:45:54.
  Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-05-30 14:00:18 | Data modyfikacji: 2014-05-30 14:06:12.
  Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-05-30 14:44:32.

Zobacz:
 sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2014-05-30 14:44:32
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat