Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce na lata 2014-2020"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-03-12 12:58:09.
  Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodzin na lata 2013-2016

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-03-12 13:05:47.
  Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-03-12 13:16:41.
  Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2014-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-03-12 13:25:52 | Data modyfikacji: 2014-03-12 13:30:55.
  Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczyce w 2014r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-03-12 13:41:58.
  Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-03-12 13:45:39.

Zobacz:
 sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2014-03-12 13:45:39
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat