Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2014-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-01-27 08:31:32 | Data modyfikacji: 2014-01-27 08:36:43.
  Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2014

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-01-27 08:39:54.
  Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-01-27 08:42:30.
  Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie funduszu sołeckiego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-01-27 08:44:06.
  Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-01-27 08:46:54.
  Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-01-27 08:52:53.
  Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-01-27 08:59:44.
  Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-01-27 09:08:36 | Data modyfikacji: 2014-01-27 09:46:47.
  Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-01-27 10:00:08.
  Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-01-27 10:07:21 | Data modyfikacji: 2014-01-27 10:23:31.
  Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-01-27 10:52:05 | Data modyfikacji: 2014-01-27 10:56:13.

Zobacz:
 sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2014-01-27 10:52:05
Data modyfikacji: 2014-01-27 10:56:13
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat