Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-12-24 11:05:17 | Data modyfikacji: 2013-12-24 11:49:33.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w Sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2014-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-12-24 11:57:14 | Data modyfikacji: 2013-12-24 12:07:28.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-12-24 12:12:57 | Data modyfikacji: 2013-12-24 12:17:18.

Zobacz:
 sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 . 
Data wprowadzenia: 2013-12-24 12:12:57
Data modyfikacji: 2013-12-24 12:17:18
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat