Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-22 10:58:35 | Data modyfikacji: 2013-11-25 09:58:13.
  Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce zmieniejący uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2013-2018

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-22 11:29:22 | Data modyfikacji: 2013-11-22 11:43:46.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczania podatku rolnego na 2014rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-22 12:01:15 | Data modyfikacji: 2013-11-25 09:58:38.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie określenia wysokości stawek od podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2014roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-22 12:03:34.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru i terminy płatności

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-22 12:05:29.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2014 roku na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-22 12:09:09.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-22 12:20:43 | Data modyfikacji: 2013-11-25 08:41:08.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wilczyce na lata 2013-2032"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-25 08:50:15 | Data modyfikacji: 2013-11-25 09:58:47.
 Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wilczyce na lata 2013-2032"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-25 09:45:12 | Data modyfikacji: 2013-11-25 09:58:02.

Zobacz:
 sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 . 
Data wprowadzenia: 2013-11-25 09:45:12
Data modyfikacji: 2013-11-25 09:58:02
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat