Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-06-07 14:40:23.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wilczyce z wykonania budżetu za 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-06-07 14:45:18.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-06-07 14:50:57 | Data modyfikacji: 2013-06-07 21:00:38.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach za rok 2012

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-06-07 14:53:45 | Data modyfikacji: 2013-06-07 21:03:14.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2013-2018

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-06-07 15:00:09 | Data modyfikacji: 2013-06-07 21:04:52.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-06-07 21:07:39.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 wody

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-06-07 21:08:40.

Zobacz:
 sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 . 
Data wprowadzenia: 2013-06-07 21:08:40
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat