> rok 2013

rok 2013

 
Zarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 stycznia 2013r. w sprawie opracowania planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-04 14:43:11.
 
Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilczyce oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-08-26 12:59:55 | Data modyfikacji: 2013-08-26 13:20:34.
 
Zarządzenie Nr 9/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-04 14:45:55 | Data modyfikacji: 2013-08-26 13:20:34.
 
Zarządzenie nr 11/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 03 kwietnia 2013 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-04-18 07:56:37 | Data modyfikacji: 2013-08-26 13:20:34.
 
Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-04 14:47:51 | Data modyfikacji: 2013-08-26 13:20:34.
 
Zarządzenie Nr 18/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-04 14:49:38 | Data modyfikacji: 2013-08-26 13:20:34.
 
Zarządzenie Nr 20/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-04 14:51:27 | Data modyfikacji: 2013-08-26 13:20:34.
 
Zarządzenie Nr 22/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-05 14:36:19 | Data modyfikacji: 2013-08-26 13:20:34.
 
Zarządzenie Nr 24/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-05 14:34:15 | Data modyfikacji: 2013-08-26 13:20:34.
 
Zarządzenie Nr 25/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-05 14:30:49 | Data modyfikacji: 2013-08-26 13:20:34.
 
Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-05 14:25:49 | Data modyfikacji: 2013-08-26 13:20:34.
 
Zarządzenie Nr 32/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-05 14:22:58 | Data modyfikacji: 2013-08-26 13:20:34.
 
Zarządzenie Nr 33/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-05 14:20:48 | Data modyfikacji: 2013-08-26 13:20:34.
 
Zarządzenie Nr 34/2013 Wójta Gminy Wilczyce zdnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Wilczyce, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowego instytucji kultury za I półrocze 2013r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-08-23 12:52:30 | Data modyfikacji: 2013-08-23 13:24:50.
 
Zarządzenie Nr 35/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-05 14:18:28 | Data modyfikacji: 2013-08-23 13:24:50.
 
Zarządzenie Nr 41/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 27 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-26 14:37:46 | Data modyfikacji: 2013-08-23 13:24:50.
 
Zarządzenie Nr 47/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 17 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-26 14:47:48 | Data modyfikacji: 2013-08-23 13:24:50.
 
Zarządzenie Nr 48/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 23 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-26 14:41:51 | Data modyfikacji: 2013-08-23 13:24:50.
 
Zarządzenie Nr 49/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2014-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-25 12:22:35 | Data modyfikacji: 2013-11-25 12:36:52.
 
Zarządzenie Nr 50/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-25 12:56:26 | Data modyfikacji: 2013-11-25 13:13:10.
 
Zarządzenie Nr 51/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-26 14:45:16 | Data modyfikacji: 2013-11-25 13:13:10.
 
Zarządzenie Nr 52/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-01-07 11:39:28 | Data modyfikacji: 2013-11-25 13:13:10.
 
Zarządzenie Nr 54/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-01-07 11:23:50 | Data modyfikacji: 2013-11-25 13:13:10.
 
Zarządzenie Nr 55/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktów i pasywów w Urzędzie Gminy Wilczyce za rok 2013

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-01-07 11:43:05 | Data modyfikacji: 2013-11-25 13:13:10.
 
Zarządzenie Nr 57/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-01-07 11:26:42 | Data modyfikacji: 2013-11-25 13:13:10.
Data wprowadzenia: 2014-01-07 11:26:42
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
Kierownik jednostki
Robert Paluch
Kontakt:
Tel: (+48 15) 837-72-75, 837-72-32, 837-73-93
Fax: (+48 15) 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl