Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-03-04 14:35:24 | Data modyfikacji: 2013-03-05 09:16:22.
 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2013-2018

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-03-04 14:37:41.
 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2013

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-03-04 14:39:03.
 Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-03-04 14:40:05.
 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-03-04 14:42:54.
 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczyce w 2013 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-03-04 14:46:01 | Data modyfikacji: 2013-03-05 09:22:24.
 Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-03-04 14:50:25 | Data modyfikacji: 2013-03-05 09:29:47.
 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-03-04 14:54:32 | Data modyfikacji: 2013-03-05 09:27:01.
 Projekt uchwały w sprawie: ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-03-04 14:59:14.
 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2016

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-03-05 09:41:36 | Data modyfikacji: 2013-03-08 14:37:43.

Zobacz:
 sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 . 
Data wprowadzenia: 2013-03-05 09:41:36
Data modyfikacji: 2013-03-08 14:37:43
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat