> Projekt Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw Gminy oraz Prognoza Oddziaływania na Środowisko Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw Gminy.

Projekt Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw Gminy oraz Prognoza Oddziaływania na Środowisko Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw Gminy.

Projekt uchwały - wyłożenie ZMIANA MPZP Gminy Wilczyce (PDF)


Załącznik Nr 1 rysunek zmiany planu (jpg) 


Załącznik Nr 2 rysunek zmiany planu (jpg)


Załącznik Nr 3 rysunek zmiany planu (jpg)


Załącznik Nr 4 rysunek zmiany planu (jpg)


Załącznik Nr 5 rysunek zmiany planu (jpg)


Załącznik Nr 6 rysunek zmiany planu (jpg)


Załącznik Nr 7 rysunek zmiany planu (jpg)


Załącznik Nr 8 rysunek zmiany planu (jpg)


Załącznik Nr 9 rysunek zmiany planu (jpg)


Załącznik Nr 10 rysunek zmiany planu (jpg)


Załącznik Nr 11 rysunek zmiany planu (jpg)


Załącznik Nr 12 rysunek zmiany planu (jpg)


Załącznik Nr 13 rysunek zmiany planu (jpg)


Prognoza Oddziaływania Na Środowisko Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw Gminy (PDF)

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-02-07 19:18:00 | Data modyfikacji: 2013-02-07 19:47:09.
 
Protokół z przeprowadzenia nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw Gminy wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-03-05 12:23:11 | Data modyfikacji: 2013-02-07 19:47:09.
Data wprowadzenia: 2013-03-05 12:23:11
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
Kierownik jednostki
Robert Paluch
Kontakt:
Tel: (+48 15) 837-72-75, 837-72-32, 837-73-93
Fax: (+48 15) 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl