Zadłużenie gminy:


 


Stan na 31.12.2005 r. - 900.000,-zł


Stan na 31.12.2006 r. - 1.158.700,-zł


kredyt na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wilczycach.Stan na 31.12.2007r. - 840 000zł


Kredyt na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wilczycach


Stan na 31.12.2008r. - 560 000zł(kredyt)


Kredyt na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wilczycach


Stan na 31.12.2009r. - 1 280 000zł


Kredyt na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wilczycach - 280 000 zł, Kredyt na budowę dróg 880 000zł


Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 120 000zł


Zobowiązania na dzień 31.12. 2010 roku wynoszą 3 610 349,48 zł, w tym:


kredyt na budowę dróg zaciągnięty w 2009 r. 880 000 zł


kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z 2009 r. 120 000 zł


kredyt na budowę Centrum Kultury w Wilczycach zaciągnięty w 2010 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego 360 349,48 zł


kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2010 r. 2 300 000,00 zł


Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. roku wynoszą 3 252 500 w tym:


kredyt na budowę dróg zaciągnięty w 2009 r. 752 500,00 zł. 


kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2010 r. 2 200 000,00 zł. 


kredyt na spłatę zobowiązań z 2011 300 000,00 zł.


 


Zadłużenie Gminy Wilczyce na dzień 31.12.2012 r. wynosi 2 545 000 zł.


 


1. Kredyt na budowę dróg zaciągnięty w 2009 r.  - 545 000 zł


 


2. Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2010 r. -  1 700 000 zł.


 


3. Kredyt na spłatę zobowiązań w 2011 r. - 300 000 zł.


 


 


Zadłużenie Gminy Wilczyce na dzień 31.12.2013 r. wynosi 1 937 500 zł.


 


1. Kredyt na budowę dróg zaciągnięty w 2009 r.  - 337 500 zł


 


2. Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2010 r. -  1 300 000 zł.


 


3. Kredyt na spłatę zobowiązań w 2011 r. - 300 000 zł.

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-02-07 14:38:10 | Data modyfikacji: 2014-02-05 09:38:21.
Data wprowadzenia: 2013-02-07 14:38:10
Data modyfikacji: 2014-02-05 09:38:21
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat