ZMIANA SUiKZP Prognoza Oddzialywania na Środowisko - tekst wyłożenie

UCHWAŁA - projekt  2012-11-09

Załącznik Nr 1 - rysunek Kierunki polityki przestrzennej (plik ZIP)

Załącznik Nr 2 - rysunek Infrastruktura techniczna (plik ZIP)

Załącznik Nr 3 - rysunek Kierunki uwarunkowane przesłankami przyrodniczymi (plik ZIP)

Załącznik Nr 4 - środowisko przyrodniczo-kulturowe (plik ZIP)

Załącznik Nr 5 - rysunek Uwarunkowania i kierunków  rozwoju systemu komunikacyjnego (plik ZIP)

Załącznik Nr 6 - tekst Zmiany Studium (plik ZIP)
 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-02-06 13:36:25.
 Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie II zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-03-05 12:19:03 | Data modyfikacji: 2013-03-05 12:19:41.
Data wprowadzenia: 2013-03-05 12:19:03
Data modyfikacji: 2013-03-05 12:19:41
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat