> rok 2012

rok 2012

 
Zarządzenie Nr 1/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie opracowania planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-05-09 09:40:33.
 
Zarządzenie Nr 5/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-05-09 09:42:33.
 
Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-05-09 09:44:02.
 
Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie opracowania planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-05-09 11:53:55.
 
Zarządzenie Nr 16/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-09-17 12:03:27.
 
Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-09-17 12:05:54.
 
Zarządzenie Nr 24/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-09-17 12:08:12.
 
Zarządzenie Nr 25/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 23 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-09-17 12:14:03.
 
Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-09-17 12:16:47.
 
Zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-09-17 12:19:50.
 
Zarządzenie Nr 31/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-09-17 12:22:40.
 
Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-09-17 12:52:12.
 
Zarządzenie Nr 34/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-09-17 12:25:11.
 
Zarządzenie Nr 37/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-09-17 12:27:46 | Data modyfikacji: 2012-09-17 12:28:23.
 
Zarządzenie Nr 39/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-09-17 12:30:45 | Data modyfikacji: 2012-09-17 12:28:23.
 
Zarządzenie Nr 40/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-09-17 12:36:17 | Data modyfikacji: 2012-09-17 12:28:23.
 
Zarządzenie Nr 42/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-09-17 12:48:24 | Data modyfikacji: 2012-09-17 12:28:23.
 
Zarządzenie Nr 45/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-09-17 12:38:48 | Data modyfikacji: 2012-09-17 12:28:23.
 
Zarządzenie Nr 48/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-09-17 12:42:57 | Data modyfikacji: 2012-09-17 12:28:23.
 
Zarządzenie Nr 51/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-07 13:07:12 | Data modyfikacji: 2012-09-17 12:28:23.
 
Zarządzenie Nr 52/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-07 13:39:26 | Data modyfikacji: 2012-09-17 12:28:23.
 
Zarządzenie Nr 56/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 17 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-07 13:40:56 | Data modyfikacji: 2012-09-17 12:28:23.
 
Zarządzenie Nr 57/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-07 14:14:10 | Data modyfikacji: 2012-09-17 12:28:23.
 
Zarządzenie Nr 58/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-07 14:16:07 | Data modyfikacji: 2012-09-17 12:28:23.
 
Zarządzenie Nr 59/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-07 14:19:38 | Data modyfikacji: 2012-09-17 12:28:23.
 
Zarządzenie Nr 61/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-07 14:36:05 | Data modyfikacji: 2012-09-17 12:28:23.
 
Zarządzenie Nr 62/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2013-2018

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-07 14:31:59 | Data modyfikacji: 2012-09-17 12:28:23.
 
Zarządzenie Nr 63/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-07 14:22:19 | Data modyfikacji: 2012-09-17 12:28:23.
 
Zarządzenie Nr 64/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy Wilczyce za odpracowaniem

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-11-22 10:23:45 | Data modyfikacji: 2012-09-17 12:28:23.
 
Zarządzenie Nr 66/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-07 14:25:07 | Data modyfikacji: 2012-09-17 12:28:23.
 
Zarządzenie Nr 69/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-07 14:27:51 | Data modyfikacji: 2012-09-17 12:28:23.
 
Zarządzenie Nr 70/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-07 14:30:00 | Data modyfikacji: 2012-09-17 12:28:23.
 
Zarządzenie Nr 71/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-30 10:59:34 | Data modyfikacji: 2012-09-17 12:28:23.
 
Zarządzenie Nr 74/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-30 11:12:29 | Data modyfikacji: 2012-09-17 12:28:23.
 
Zarządzenie Nr 75/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Wilczyce za rok 2012

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-30 11:20:29 | Data modyfikacji: 2012-09-17 12:28:23.
 
Zarządzenie Nr 76/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-30 11:23:22 | Data modyfikacji: 2012-09-17 12:28:23.
 
Zarządzenie Nr 77/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-30 11:25:44 | Data modyfikacji: 2012-09-17 12:28:23.
Data wprowadzenia: 2013-01-30 11:25:44
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
Kierownik jednostki
Robert Paluch
Kontakt:
Tel: (+48 15) 837-72-75, 837-72-32, 837-73-93
Fax: (+48 15) 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl