> rok 2011

rok 2011

 
Zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-28 12:48:50.
 
Zarządzenie Nr 4/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-28 12:47:26.
 
Zarządzenie Nr 6/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-28 12:36:04.
 
Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-28 12:34:43.
 
Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie opracowania planu finansowego dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok - narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2011r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-28 12:32:56.
 
Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-28 12:30:22.
 
Zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-28 12:27:57.
 
Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-28 12:15:46.
 
Zarządzenie Nr 23/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-28 12:13:51.
 
Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-28 12:12:04.
 
Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-28 12:09:51.
 
Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-28 12:07:10.
 
Zarządzenie Nr 34/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-28 12:58:23.
 
Zarządzenie Nr 36/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-28 12:59:50.
 
Zarządzenie Nr 37/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-28 13:02:00.
 
Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-28 13:04:58.
 
Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 5 sierpnia w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-28 13:07:37.
 
Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Wilczyce, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2011r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-28 11:57:34.
 
Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-28 13:09:11.
 
Zarządzenie Nr 46/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-13 10:28:26.
 
Zarządzenie Nr 49/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 07 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-13 10:37:18.
 
Zarządzenie Nr 50/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12.09.2011r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pod nazwą: "Remont z wyposażeniem budynku remizy(strażnicy) zlokalizowanej na działce o nr ewid. 256 w msc. Przezwody na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej", które zostało dofinansowane środkami finansowymi pochodzącymi z unii europejskiej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-21 10:21:51.
 
Zarządzenie Nr 52/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przygotowania i przeprowadzenia głosowania do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-21 10:12:52.
 
Zarządzenie Nr 53/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 września 2011r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-22 09:59:17.
 
Zarządzenie Nr 55/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 września 2011r. w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-23 14:15:37 | Data modyfikacji: 2011-09-23 14:17:52.
 
Zarządzenie Nr 56/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 września 2011r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-23 14:17:09 | Data modyfikacji: 2011-09-23 14:17:52.
 
Zarządzenie Nr 57/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 27 września 2011r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych do przygotowania i przeprowadzenia głosowania do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-09-28 11:12:35 | Data modyfikacji: 2011-09-23 14:17:52.
 
Zarządzenie Nr 58/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-13 10:38:52 | Data modyfikacji: 2011-09-23 14:17:52.
 
Zarządzenie Nr 59/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-13 10:40:37 | Data modyfikacji: 2011-09-23 14:17:52.
 
Zarządzenie Nr 60/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 6 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-13 10:41:53 | Data modyfikacji: 2011-09-23 14:17:52.
 
Zarządzenie Nr 61/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 17 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-13 10:45:11 | Data modyfikacji: 2011-09-23 14:17:52.
 
Zarządzenie Nr 65/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-13 10:50:46 | Data modyfikacji: 2011-09-23 14:17:52.
 
Zarządzenie Nr 66/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-13 10:53:38 | Data modyfikacji: 2011-09-23 14:17:52.
 
Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-13 11:03:54 | Data modyfikacji: 2011-09-23 14:17:52.
 
Zarządzenie Nr 72/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-13 11:06:03 | Data modyfikacji: 2011-09-23 14:17:52.
 
Zarządzenie Nr 73/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-13 11:07:41 | Data modyfikacji: 2011-09-23 14:17:52.
 
Zarządzenie Nr 74/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktów i pasywów w Urzędzie Gminy Wilczyce za rok 2011.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-13 11:11:39 | Data modyfikacji: 2011-09-23 14:17:52.
 
Zarządzenie Nr 76/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-13 11:13:38 | Data modyfikacji: 2011-09-23 14:17:52.
 
Zarządzenie Nr 77/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-13 11:15:19 | Data modyfikacji: 2011-09-23 14:17:52.
 
Zarządzenie Nr 79/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-13 11:20:50 | Data modyfikacji: 2011-09-23 14:17:52.
 
Zarządzenie Nr 80/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie prowadzenia ewidencji księgowej i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-10 09:48:29 | Data modyfikacji: 2011-09-23 14:17:52.
 
Zarządzenie Nr 81/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21.12.2011r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na świadczenie usług edukacyjnych obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wilczyce" w roku szkolnym 2012/2013 w Zespole Szkół w Wilczycach , dla którego organem prowadzącym jest Gmina Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-09 14:56:09 | Data modyfikacji: 2011-09-23 14:17:52.
 
Zarządzenie Nr 82/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-13 11:22:44 | Data modyfikacji: 2011-09-23 14:17:52.
 
Zarządzenie Nr 83/2011 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2011rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-13 11:25:40 | Data modyfikacji: 2011-09-23 14:17:52.
Data wprowadzenia: 2012-01-13 11:25:40
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
Kierownik jednostki
Robert Paluch
Kontakt:
Tel: (+48 15) 837-72-75, 837-72-32, 837-73-93
Fax: (+48 15) 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl