> Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko

Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko

 
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Planu Odnowy Miejscowości Przezwody na lata 2010 - 2018"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-04-29 08:49:09.
 
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA - nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0752T Gałkowice Ocin – Dwikozy w miejscowości Gałkowice Ocin od km 0+006 do km 1+790.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-07 14:11:20.
Data wprowadzenia: 2016-03-07 14:11:20
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
Kierownik jednostki
Robert Paluch
Kontakt:
Tel: (+48 15) 837-72-75, 837-72-32, 837-73-93
Fax: (+48 15) 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl